modified on 5 maj 2011 at 10:33 ••• 17 348 views

System/Pakiety

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Opis

RouterOS obsługuje wiele różnych funkcji, a od każdej instalacji wymaga szczególnych zestawów wspieranych funkcji, można dodać lub usunąć niektóre grupy funkcji za pomocą systemu pakietów. Jako użytkownik jesteś w stanie kontrolować jakie funkcje są dostępne i wielkości instalacji. Paczki są dostarczane wyłącznie przez MikroTik i żadne osoby 3. nie dopuszcza się do ich wykonania.

Nabycie pakietów

Pakiety można pobrać ze strony MikroTik lub z serwerów zawartych na tej stronie. Każda z przewidzianych do pobrania metod może być stosowana.

Pakiety RouterOS

dla każdej architektury

Pakiet Opis
zaawansowane narzędzia (mipsle, mipsbe, ppc, x86) zaawansowane narzędzia ping, netwatch, ip-scan, narzędzia sms, wake-on-LAN
calea (mipsle, mipsbe, ppc, x86) narzędzia gromadzenia danych do specyficznego zastosowania ze względu na "Communications Assistance for Law Enforcement Act" w USA
dhcp (mipsle, mipsbe, ppc, x86) Dynamic Host Control Protocol dla klienta i serwera
gps (mipsle, mipsbe, ppc, x86) Global Positioning System - obsługa urządzeń
hotspot (mipsle, mipsbe, ppc, x86) Menadzer HotSpot
ipv6 (mipsle, mipsbe, ppc, x86) Obsługa protokołu IP wersji 6
mpls (mipsle, mipsbe, ppc, x86) Multi Protocol Labels Switching wsparcie
multicast (mipsle, mipsbe, ppc, x86) Protocol Independent Multicast - Sparse Mode; Internet Group Managing Protocol - Proxy
ntp (mipsle, mipsbe, ppc, x86) Network Protocol dla klienta i serwera
ppp (mipsle, mipsbe, ppc, x86) Klient MlPPP, PPP, PPTP, L2TP, PPPoE, ISDN PPP dla klienta i serwera
routerboard (mipsle, mipsbe, ppc, x86) Dostęp i zarządzanie RouterBOOT. RouterBOARD - rozszerzone informacje.
routing (mipsle, mipsbe, ppc, x86) Dynamiczny protokół tras taki jak RIP, BGP, OSPF i narzędzia takie jak BFD, filtry tras.
security (mipsle, mipsbe, ppc, x86) IPSEC, SSH, bezpieczeństwo WinBox
system (mipsle, mipsbe, ppc, x86) podstawowa funkcjonalność routera taka jak trasowanie statyczne, obsługa adresów IP, sNTP, telnet, API, kolejkowanie, firewall, web proxy, DNS cache, TFTP, IP pool, SNMP, sniffer pakietów, narzędzie do wysyłania e-mail, wykresy, test przepustowości, monitoring, EoIP, IPIP, mostkowanie, VLAN, VRRP etc.). Również dla platformy RouterBOARD - MetaROUTER | Wirtualizacja
ups (mipsle, mipsbe, ppc, x86) obsługa APC ups
user-manager (mipsle, mipsbe, ppc, x86) User Manager dla Mikrotik
wireless (mipsle, mipsbe, ppc, x86) interfejs bezprzewodowy wsparcie
arlan (x86) wsparcie dla Aironet Arlan
isdn (x86) wsparcie ISDN
lcd (x86) wsparcie dla paneli LCD
radiolan (x86) wsparcie dla kart radiowiowych RadioLan
synchronous (x86) wsparcie FarSync
xen ( discontinued x86) wirtualizacja XEN
kvm (x86) wirtualizacja KVM
routeros-mipsle (mipsle) połączony pakiet dla mipsle (RB100, RB500) (zawierasystem, hotspot, wireless, ppp, security, mpls, advanced-tools, dhcp, routerboard, imv6, routing)
routeros-mipsbe (mipsbe) połączony pakiet dla mipsbe (RB400) (zawierasystem, hotspot, wireless, ppp, security, mpls, advanced-tools, dhcp, routerboard, imv6, routing)
routeros-powerpc (ppc) połączony pakiet dla powerpc (RB300, RB600, RB1000) (zawierasystem, hotspot, wireless, ppp, security, mpls, advanced-tools, dhcp, routerboard, imv6, routing)
routeros-x86 (x86) połączony pakiet dla x86 (Intel/AMD PC, RB230) (zawierasystem, hotspot, wireless, ppp, security, mpls, advanced-tools, dhcp, routerboard, imv6, routing)
mpls-test (mipsle, mipsbe, ppc, x86) testowanie Multi Protocol Labels Switching
routing-test (mipsle, mipsbe, ppc, x86) testowanie protokołu trasowania (RIP, OSPF, BGP)

Praca z pakietami

Menu: /system package

Polecenia wykonywane w tym menu będą aktywne tylko po restarcie routera. Do tej pory użytkownik może dowolnie zaplanować Sobie działania lub przywrócić poprzednie działanie

Komenda Opis
disable pakiet zostanie wyłączony po ponownym uruchomieniu systemu. Wszystkie funkcje oferowane przez pakiet nie będzie dostępne
downgrade poprosi o ponowne uruchomienie. Podczas procesu restartu RouterOS spróbuje powrócić do najstarszej wersji poprzez sprawdzenie pakietów, które zostały przesłane do routera.
print wyświetla informacje o pakietach, takie jak: wersja, stan pakietu, planowane zmiany stanu
enable pakiet zostanie włączony po ponownym uruchomieniu urządzenia
uninstall pakiet zostanie usunięty z routera. Dokona sie to podczas uruchamiania urządzenia
unschedule usuwa zaplanowane zadania dla pakietów

Przykłady

Proces aktualizacji jest opisany tutaj.

Lista dostępnych pakietów

 /system package print 
Flags: X - disabled 
 #  NAME          VERSION          SCHEDULED       
 0 X ipv6          3.13                       
 1  system         3.13                       
 2 X mpls          3.13                       
 3 X hotspot         3.13                       
 4  routing         3.13                       
 5  wireless        3.13                       
 6 X dhcp          3.13                       
 7  routerboard       3.13                       
 8  routeros-mipsle     3.13                       
 9  security        3.13                       
 10 X ppp           3.13                       
 11  advanced-tools     3.13

Odinstalowywanie pakietów

Składnia do odinstalowywania pakietów i uruchomienia ponownego urządzenia.

 /system package uninstall ppp; /system reboot; 
Reboot, yes? [y/N]:

Dezaktywowanie pakietów

 /system package disable hotspot; /system reboot;
Reboot, yes? [y/N]:

Dezaktualizacja

 /system package downgrade; /system reboot;
Reboot, yes? [y/N]: 

Anulowanie odinstalowywania i wyłaczenie

 /system package unschedule ipv6