modified on 21 lip 2010 at 09:07 ••• 13 536 views

System/Watchdog

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Informacje Ogólne

Wprowadzenie

Usługa systemowego watchdoga potrzebna jest podczas restartu systemu w przypadku błędów systemowych.

Specyfikacja

Wymagane pakiety: system

Wymagana licencja: Level1

Poziom menu: /system watchdog

Standardy i technologie: brak

Wykorzystanie sprzętu: nieznaczne

Zarządzanie Sprzętowym Watchdogiem

Poziom menu: /system watchdog

Opis

Menu pozwala na konfigurację systemu gdy nie odpowiada adres IP, lub gdy system się zawiesił. Timer watchdoga software'owego używany jest w celu zapewnienia ostatniej opcji, lecz w bardzo żadkich przypadkach (spowodowanych awarią sprzętu) sam może się zawiesić. Dostępne jest w sprzęcie RouterBOARD urządzenie sprzętowego watchdoga, które może zrestartować system w każdym przypadku.

Opis Własności

auto-send-supout (yes | no; default: no) - po wygenerowaniu support output file, zostanie on wysłane e-mailem

automatic-supout (yes | no; default: yes) - gdy nastąpi awaria oprogramowania, plik o nazwie "autosupout.rif" zostanie automatycznie wygenerowany. Poprzedni plik "autosupout.rif" zostanie zmieniony na "autosupout.old.rif"

no-ping-delay (time; default: 5m) - określa jak długo po restarcie nie testować i nie pingować watch-addresss. Domyślne ustawienie oznacza, że, gdy watch-address jest ustawiony i nie odpowiada, router będzie się restartował co 6 minut.

send-email-from (text; default: "") - adres e-mail, z którego zostanie otrzymany support output file. Jeśli wartość nie jest ustawiona, zostanie użyta wartość z parametru /tool e-mail.

send-email-to (text; default: "") - adres e-mail, na który zostanie wysłany support output file

send-smtp-server (text; default: "") - adres serwera SMTP, przez który zostanie wysłany support output file.Jeśli wartość nie jest ustawiona, zostanie użyta wartość z parametru /tool e-mail.

watch-address (IP address; default: none) - jeśli wartość jest ustawiona, system będzie sie restartował, jeśli 6 razy nie odpowie po wysłaniu ping (wysyłanych do 10 sekund)

 • none - opcja wyłączona

watchdog-timer (yes | no; default: no) - określa, czy restartować, gdy system nie odpowiada przez minutę

Przykład

Aby zmusić system do wygenerowania support output file i wysłać go do support@example.com przez 192.0.2.1 w przypadku awarii oprogramowania:

[admin@MikroTik] system watchdog> set auto-send-supout=yes \
\... send-to-email=support@example.com send-smtp-server=192.0.2.1
[admin@MikroTik] system watchdog> print
   watch-address: none
   watchdog-timer: yes
   no-ping-delay: 5m
  automatic-supout: yes
  auto-send-supout: yes
  send-smtp-server: 192.0.2.1
   send-email-to: support@example.com
[admin@MikroTik] system watchdog>