modified on 1 lip 2010 at 11:10 ••• 9 138 views

Telnet Server and Client

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Informacje Ogólne

Streszczenie

MikroTik RouterOS ma wbudowane właściwości serwera i klienta. Używa się ich do komunikacji z innymi systemami przez internet.

Specyfikacja

Wymagane pakiety: system

Wymagana licencja: level1

Poziom Home menu: /system, /ip service

Standardy i technologie: FTP(RFC 854)

Wykorzystanie sprzętu: Nieznaczne

Serwer Telnet

Poziom Home menu: /ip service

Opis

Protokół telnetowy zapewnia ośmiobitową dwustronną komunikację. Głównym jego celem jest komunikacja za pomocą terminala standardową metodą. MikroTik RouterOS posiada opcję serwera telnetowego. Korzysta przy tym z portu 23. Możesz włączyć lub wyłączyć tę usługę lub zezwolić niektórym adresom IP na korzystanie z tego. W celu uzyskania szczegółów przeczytaj dział o usługach systemowych w manualu.

Klient Telnet

Polecenie: /system telnet

Opis

Telnetowy klient MikroTik RouterOS pozwala na podłączenie się do innych hostów w sieci przez protokół telnetowy.

Opis właściwości

(IP address) - adres IP serwera telnetowego z którym nastąpi połączenie

(port; default: 23) - port TCP, z którym nastąpi połączenie (różni się od standardowego portu 23). Można się połączyć do serwera SMTP lub HTTP w celu debuggowania.

Przykład

Przykład połączenia telnetowego:

[admin@MikroTik] > system telnet 172.16.0.1
Trying 172.16.0.1...
Connected to 172.16.0.1.
Escape character is '^]'.

MikroTik v2.9
Login: admin
Password:

 MMM   MMM    KKK             TTTTTTTTTTT   KKK
 MMMM  MMMM    KKK             TTTTTTTTTTT   KKK
 MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR  OOOOOO   TTT   III KKK KKK
 MMM MM MMM III KKKKK   RRR RRR OOO OOO   TTT   III KKKKK
 MMM   MMM III KKK KKK  RRRRRR  OOO OOO   TTT   III KKK KKK
 MMM   MMM III KKK KKK RRR RRR  OOOOOO   TTT   III KKK KKK 

 MikroTik RouterOS 2.9 (c) 1999-2004       http://www.mikrotik.com/


Terminal unknown detected, using single line input mode
[admin@MikroTik] >