modified on 17 sty 2008 at 23:22 ••• 6 157 views

Użycie funkcji "Discovery"

Z MikroTik Wiki

Funkcja "Discovery" pozwala na zeskanowanie sieci i wyszukanie aktywnych urządzeń i ich usług. Dla przykładu chcemy sprawdzić sieć 10.1.0.0/24 i ustalić jakie urządzenia są włączone i jakie usługi na nich pracują. Aby rozpocząć wciśnij przycisk "Discover", pojawi się okienko:

Grafika:discover1.jpg

Można tu wpisać adresację sieci do zeskanowania. Dla jednej klasy C (/24) proces potrwa około jednej minuty (w zależności od ilości urządzeń w sieci). Można także włączyć funkcję "autodiscovery". Pozwala ona - po dodaniu sieci do listy - na automatyczne dodawanie nowych urządzeń po pojawieniu się ich w sieci. Aby włączyć taką możliwość zaznacz pole "Add Networks To Auto Scan". Możemy także wybrać tryb szukania: szybki (tylko ping) lub zaawansowany (program sprawdza wszystkie usługi po kolei). Po naciśnięciu na przycisk "Discover" rozpocznie się proces wyszukiwania. Odnalezione urządzenia zaczną pojawiać się na mapie. Postęp procesu można podglądać na pasku stanu programu. Po zakończeniu pasek stanu zniknie i powstanie mapa, na przykład taka:

Grafika:discover2.jpg

Rozkład elementów

Można automatycznie zmienić rozkład elementów na mapie tak, aby była czytelniejsza. Jeśli chcesz zmienić całą mapę, nie zaznaczaj żadnego jej elementu a następnie wciśnij przycisk "Layout". Pojawi się menu:

Grafika:discover3.jpg

Można tu ustalić gęstość elementów na mapie i dokładność samego procesu uporządkowania. Jeśli zwiększysz jakość (Quality) proces może zając więcej czasu. Następnie wciśnij przycisk "Layout". Po chwili elementy zostaną poukładane:

Grafika:discover4.jpg

Niektóre elementy zostały umieszczone poza ekranem. Możesz zmienić powiększenie ("Zoom") aby zobaczyć wszystkie ikony. Pozycja "Fit" w menu "Zoom" pozwala ona na automatyczne dopasowanie powiększenia tak, aby widać było wszystkie elementy.

Auto Scan

Jeśli zostało zaznaczone, że funkcja "Discovery" ma dodać sieć do listy "Auto-Scan" ("Add Networks To Auto Scan") to możesz wcisnąć przycisk "Settings" w menu nad mapą:

Grafika:discover5.jpg

Znajdują się tu adresy sieci dodanych do listy "Auto-Scan". Możesz usunąć sieć z listy klikając na przycisk "-" lub dodać nowe klikając na "+". W kolumnie "Next Scan" widnieje czas pozostały do następnego skanowania sieci. Kolumna "Progress" informuje o postępie skanowania.

Tekst tłumaczony (z poprawkami) z Wiki MikroTik