modified on 5 paź 2010 at 13:55 ••• 9 046 views

Menedżer Użytkowników/Strona Klienta

Z MikroTik Wiki

(Przekierowano z User Manager/Customer page)

Spis treści

Konfiguracja

Nie ma specjalnych czynności ustawień dla interfejsu sieci. Jedyny wymóg – musi istnieć przynajmniej jeden zdefiniowany abonent. Zobacz przewodnik ustawienia dla pierwszego abonentp.

Jak to znaleźć?

Wpisz podany adres w przeglądarce web: http://Router_IP_address/userman

gdzie "Router_IP_address" musi być zamieniony na adres IP Twojego routera.

Sekcje

Tutaj zostały opisane sekcje strony klienta. Użyj menu po lewej stronie do nawigacji:

Customer page menu


Status

Strona ta posiada kilka komponentów:

 • Wyszukiwanie użytkownika;
 • Zestawienie aktywnego użytkownika;
 • Zestawienie aktywnej sesji;
 • formularz zestaw-dodaj użytkownika.

User search

Wpisz we wzorze wyszukiwania I naciśnij przycisk “szukaj” ("Search"). Wyniki wyświetlą się w nowej tabelce.

User search form

Active users

Liczba aktywnego uzytkownika wyświetlona jest tutaj. By zobaczyć pełną listę aktywnych użytkowników, kliknij „pokaż” ("Show"):

active user form

Active sessions

Liczba aktywnych sesji jest wyświetlana tutaj. By zobaczyć pełną listę aktywnych sesji, , kliknij „pokaż” ("Show"):

active session form

User batch-add form

Zestawienie uzytkowników może być dodane tutaj:

Plik:UserManBatchAdd.png

Pola:

 • Liczba uzytkowników. Liczba użytkowników do dodania;
 • Login zaczyna się od. Wyświetla prefix użytkownika;
 • Limity wskaźników. Ukryte (domyślne). Sprawdź skrzynkę po prawej by zobaczyć grupę pól limitu wskaźnika;
 • Limit uptime;
 • Przedpłata. Kredyt który będzie przypisany do użytkowników. Użytkownicy bez ograniczeń mogą także być utworzeni przez wybór unlimited (nieograniczony) jako wartości.
 • Wygeneruj plik CSV . Po sprawdzeniu, CSV-file zostanie utworzony I będzie zawierał własnie utworzone dane użytkownika;
 • Wygeneruj dowodu płatności. Po sprawdzeniu, zostaną wygenerowane dowody płatności w wersji do druku dla właśnie utworzonych użytkowników

Routery

Zobacz routery

Tabelka pokazująca routery:

routers

Wszystkie atrybuty routerów są pokazane tutaj.

Kliknij na nazwę (name) I otwórz formularz szczegóły/edycja routera.

Add router

Otwórz formularz dodawania routera. Ten sam formularz jest używany do edycji routera:

router add

Pola:

 • Nazwa. Nazwa routera. Musi być unikalna dla poszczególnych abonentów;
 • Adres IP. Adres routera;
 • Podzielony secret. Hasło używane do uwierzytelnienia;
 • Zdarzenia logowania. Precyzuje które zdarzenia muszą być zapisane w logu.

Kredyty

Zobacz kredyty

Tabelka wyświetla kredyty:

credits

Wszystkie cechy kredytu są pokazane tutaj.

Kliknij w nazwę (name) otworzy się formularz szczegóły/edycja kredytu.

Dodaj kredyt

Otwórz formularz dodawania kredytu. Ten sam formularz służy do edycji kredytu:

credit add

Pola:

 • Nazwa. Nazwa kredytu. Musi być unikalna dla poszczególnego abonenta;
 • Czas. Jak długo kredyt jest ważny od momentu rozpoczęcia;
 • Pełna cena. Cena pierwszego kredytu dla użytkownika. Kiedy kwadrat sprawdzania po prawej jest pusty, pełna cena jest niedostępna do wglądu – kredyt ten nie może być użyty jako kredyt podstawowy;
 • Cena rozszerzona. Cena rozszerzonego kredytu dla użytkownika (użytkownik już posiada wcześniej kredyty). Kiedy kwadrat sprawdzania po prawej jest pusty, rozszerzona cena jest niedostępna – kredyty te nie mogą być użyte jako kredyt rozszerzony;

Użytkownicy

Zobacz uzytkowników

Tabelka wyświetlająca użytkowników:

users

Tylko cześć atrybutów użytkownika jest pokazana tutaj. By zobaczyć wszystkie szczegóły poszczególnych użytkowników, otwórz formularz szczegółowy użytkownika przez kliknięcie na nazwę użytkownika w tabelce.

Formularz szczegółowy użytkownika

Formularz szczegółowy z danymi użytkownika:

edit user

Zawiera wszystkie pola użytkownika.

Występują grupy pól (np. informacje prywatne, limity wskaźnika). Pola te są ukryte (domyślne) i dostępne przez zaznaczenie kwadratu po prawej:

private field group

Jeśli użytkownik posiada przypisane kredyty całkowity czas przedpłaty jest pokazany na dole. By zobaczyć szczegóły kredytu kliknij na znak plus ("+") pod „Czasem przedpłaty” (Prepaid time):

user credit detail

Nowe kredyty mogą byc także przypisane (jeśli jest na to pozwolenie) do użytkownika. Na dole znajduje się kwadrat wyboru zwany “rozszerz” ("Extend"); (zwany “dodaj czas"- „Add time" kiedy użytkownik nie posiadał jeszcze żadnych kredytów). Cena zalezy od tego jaki jest to rodzaj kredytu dla użytkownika – pierwszy czy rozszerzony. Cena jest pokazana w nawiasie:

user extend.

By przypisać kredyt uzytkownikowi, wybierz pożądany kredyt I kliknij Zachowaj (Save).

Opcje (przyciski na dole) :

 • Zachowaj –zachowuje edytowane informacje, przypisuje kredyt jeśli został wybrany;
 • Zobacz raporty – otwiera raport pojedynczego użytkownika.
 • Usuń ostatni kredyt – usuwa ostatni kredyt który jeszcze nie został zaczęty;
 • Pokaż sesje – otwiera okno ze wszystkimi sesjami jakie posiada ten użytkownik

Dodaj użytkownika

Szczegółowy formularz do wypełnienia danych nowego uzytkownika. Bardzo podobny do formularza szczegółowego użytkownika. Formularz ten nie zawiera licznika tylko do odczytu oraz innych statystyk użytkownika:

user add

Dodaj zestawienie użytkownika

Formularz zestaw/dodaj użytkownika zostanie otwarty.

Sesje

Zobacz sesjes

Tabelka wyświetlająca sesje:

users

Tylko część atrybutów sesji została tutaj pokazana. By zobaczyć szczegóły konkretnej sesji, otwórz formularz szczegółowy sesji przez kliknięcie na ID w tabelce.

By zobaczyć szczegóły użytkownika sesji, kliknij na nazwę użytkownika w tabelce.

Formularz szczegółowy sesji

Formularz szczegółowy z danymi sesji:

edit session Zawiera wszystkie pola sesji.

Klienci

Zobacz klientów

Tabelka pokazująca klientów:

customers

Tylko część cech klienta została pokazana tutaj. By zobaczyć szczegóły konkretnego klienta, otwórz formularz szczegółowy klienta przez kliknięcie na login w tabelce.

Formularz szczegółowy klienta

Formularz szczegółowy z danymi klienta:

edit customer

Zawiera wszystkie pola klienta.

Znajdują się tutaj grupy pól (np. informacje prywatne, opcje użytkownika). Pola te są ukryte (domyślne) i dostępne przez zaznaczenie kwadratu po prawej:

private field group

Istnieją pola które są dostępne tylko dla abonentów:

Public Host i Authorize.Net. Pola tenie są pokazywane klientom którzy nie są abonentami:

subscriber fields

There are sensitive-data fields (Authorize.Net) which are visible only when using secure connection (https):

https fields

Istnieją pola o specyficznej wrażliwości danych (Authorize.Net) które są widzialne tylko wtedy, kiedy używa się połączenia bezpiecznego (https):

sensitive field titles

Istnieją pola o specyficznej wrażliwości danych (Authorize.Net) których wartości nie są pokazywane. Czy pole posiada wartość sprecyzowaną czy nie – można zobaczyć poprzez tytuł znajdujący się przed nim: jeśli tytuł mówi "Set ..." („Ustaw”), pole to nie posiada ustawienia wartości; tytuł mówiący "Change ..." („Zmień”) oznacza że to pole posiada pewną wartość:

Dodaj klienta

Formularz szczegółowy do wypełnienia danymi nowego klienta. Bardzo podobny do formularza szczegółowego klienta. Formularz ten nie posiada pól abonenta ponieważ abonenci nie mogą być dodawani tutaj:

customer add

Raporty

Sekcja ta porusza zagadnienia czasu użytkownika I raprotów ruchu.

Raporty generowane tutaj mogą być bezpośrednio drukowane.

Opcje konfiguracji:

 • Użytkownicy – którzy są to użytkownicy pokazane: przedpłata, nieograniczony czy wszyscy;
 • Napisz –raport czasowy (zawiera czas przedpłaty, czas rozszerzony I cenę) lub raport ilości (zawiera ilość danych pobranych i wysłanych)
 • Okres -całkowity (cała historia) lub z określonymi granicami czasowymi;
 • Obacz czas użytkownika I raport ruchu dla zapoznania się z dalszymi szczegółami.

Przykład raportu:

report

Logi

Zobacz logi

Tabela wyświetlająca logi:

logs

Tylko część atrybutów loga jest tutaj pokazana. By zobaczyć szczegóły konkretnego loga, otwórz formularz szczegółowy loga przez kliknięcie ID w tabelce.