modified on 13 sie 2010 at 11:54 ••• 5 132 views

Menedżer Użytkowników/Użytkownicy

Z MikroTik Wiki

(Przekierowano z User Manager/Users)

 • Użytkownikami są ludzie którzy korzystają z usług dostarczanych przez klientów;
 • Każdy użytkownik ma czas, ruch i ograniczenia;
 • Użytkownicy nalezą do określonych abonentów, nie do klientów. Klienci mogą tworzyć, zmieniać i usuwać użytkowników, ale właścicielem jest abonent, który jest także posiadaczem tych klientów;
 • By wyodrębnić użytkowników spośród klientów jednego abonenta, używany jest prefix użytkownika;
 • Dane użytkownika zawierają:
  • Nazwę użytkownika i hasło – używane do identyfikacji użytkownika. Różni abonenci mogą posiadać użytkowników z taką samą nazwą użytkownika;
  • Imię, nazwisko, telefon, adres;
  • Email. Używany do wysyłania powiadomień do użytkownika (np. e-mail dotyczący rejestracji, logowania);
  • Adres IP. Jeśli pole nie jest puste, użytkownik otrzyma ten adres IP po udanej autoryzacji;
  • Nazwę puli. Jeśli pole nie jest puste, użytkownik otrzyma ten adres IP z tej puli IP po udanej autoryzacji;
  • Grupę. Wysłany do klienta Radius jako atrybut (cecha) Grupa-Mikrotik. Wskazuje grupy (/grupę użytkownika) dla użytkowników RouterOS i profil dla użytkowników HotSpot. By poznać dalsze szczegóły, zobacz Radius client documentation, szukaj dla "Grupy-Mikrotik";
  • Listę adresową. Wysłana do klienta radius jako cecha Mikrotik-Address-List. Używana tylko dla PPP (nie hotspot) – wskazuje, do której listy adresowej ip firewall powinien zostać dodany odległy (zdalny) adres;
  • Limit pobierania (download). Limit ruchu pobierania, w bajtach;
  • Limit wysyłania (upload). Limit ruchu przesyłani; w bajtach;
  • Limit transferu. Ograniczenie ruchu całkowitego (download + upload), w bajtach;
  • Limit czasowy (uptime). Ograniczenie całkowitego czasu użytkownika, w którym może korzystać z usług. Kiedy pozostaje pusty, użytkownik jest ograniczony w czasie tylko przez kredyty. Zauważ, że ta wartość przynosi efekt tylko wtedy, kiedy użytkownik jest zalogowany. Kiedy użytkownik wylosowuje się, zegar zatrzymuje się. Jeśli chcesz ograniczyć czas, niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany czy nie, musisz wykorzystać opcję kredytów;
  • Limit kursu (rate). Posiada kilka części. W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem zobacz: HotSpot User AAA, wyszukaj dla hasła "rate-limit";
 • Użytkownik posiada także liczniki tylko-do-odczytu:
  • Wykorzystanego czasu;
  • Ilość pobranych danych;
  • Ilość wysłanych danych;

Zauważ: Użytkownicy RouterOS nie mają nic wspólnego z użytkownikiem User Manager’a. Jeśli posiadasz użytkownika RouterOS ‘admin’, nie oznacza to, że będzie także klientem/abonentem w User Manager.