modified on 5 maj 2011 at 13:40 ••• 22 577 views

Webfig

Z MikroTik Wiki

Spis treści

WebFig - co to jest

WebFig jest narzędziem bazującym na internetowym interfejście do konfiguracji RouterOS. Jest on dostępny bezpośrednio z routera i nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie (oprócz przeglądarki internetowej, oczywiście).

Webfig jest niezależny od używanej platformy, która może slużyć do konfiguracji routera bezpośrednio z różnych urządzeń przenośnych, bez potrzeby posiadania oprogramowania opracowanego dla konkretnej platformy.

WebFig jest zaprojektowany na wzor WinBox, oba mają podobne układy i dostęp do niemal dowolnej funkcji RouterOS.

Podłączenie do routera

WebFig może być uruchomiony poprzez stronę www, która jest dostępna poprzez wpisanie adresu IP routera w przeglądarce. Kiedy strona główna jest pomyślnie załadowany, wybierz webfig z listy dostępnych ikon, jak pokazano na zrzucie ekranu.

Po kliknięciu na ikonę webfig, okno logowania poprosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Wprowadź informacje logowania i kliknij Połącz.

Teraz powinieneś być w stanie zobaczyć webfig w akcji.


Połączenie poprzez protokół IPv6

RouterOS również nasłuchuje na adresach IPv6. Aby połączyć się poprzez IP wersji 6., w przeglądarce wpisz adres IPv6 w nawiasach kwadratowych, np. [2001: db8: 1: 4]. Jeśli to konieczne, aby połączyć się na lokalny adres, nie zapomnij podać nazwy interfejsu lub ID interfejsu w systemie Windows, na przykład [fe80:: 9f94: 9396% ether1].

Przegląd interfejsu

Interfejs WebFig został zaprojektowany, aby być bardzo intuicyjnym interfejsem zwłaszcza dla użytkowników WinBox. Układ jest bardzo podobny do Winbox: pasek menu po lewej stronie, wstecz/dalej (eng. undo/redo) na górze a przestrzeń pracy ma resztę wolnego miejsca.

Po podłączeniu się do routera, pasku tytułu przeglądarki (nazwa karty w przeglądarce Chrome) wyświetla aktualnie otwarte menu, nazwę użytkownika do uwierzytelnienia, adres IP, Router ID, wersje ROS wraz z modelem płyty Routera i platformę w następującym formacie:

[menu] at [username]@[Router's IP] ( [RouterID] ) - Webfig [ROS version] on [RB model] ([platform])

Pasek menu jest prawie tak samo zaprojektowany jak w WinBox. Mała strzałeczka po prawej stronie w poszczególnym menu oznacza, że ​​menu zawiera kilka podmenu (submenu).

Po kliknięciu takiego menu, podmenu zostanie wymienione a strzałka będzie skierowana w dół, wskazując tym samym, że podmenu zostało wylistowane.

Na górze można zobaczyć trzy przyciski: Wstecz, Dalej, Wyloguj (eng. Undo, Redo, Logout), ktore są podobne do przycisków Winbox. W prawym górnym rogu widać WebFig logo i nazwe modelu RouterBoardach.

Przestrzeń pracy jest wzorowana na projekcie zakładek (kart), gdzie można przełączać się pomiędzy kilkoma kartami konfiguracji, na przykład na poniższym zrzucie ekranu nie są przedstawione zawartości wszystkich kart dostępnych w menu Most (eng. Bridge) w skład którego wchodzą: Most, Porty, Filtry, NAT, Hosty (eng. Bridge, Ports, Filters, NAT, Rules).

Poniżej wymienionych kart wylistowane są przyciski do wszystkich poleceń konkretnego menu, na przykład Dodać Nowe, Ustawienia (eng. Add New, Settings).

Ostatnią częścią przestrzeni pracy jest tabela z elementami menu. Pierwsza kolumna ma przyciski akcji:

  • File:webfig-enable.png - Włącz (eng. Enable)
  • File:webfig-disable.png - Wyłącz (eng. Disable)
  • File:webfig-remove.png - Usuń (eng. Remove)


Konfiguracja elementów menu

Po kliknięciu na jeden z wymienionych elementów, webfig otworzy nową stronę ze wszystkimi konfigurowalnymi parametrami, operacjami możliwymi do ich zmiany i przedstawi status.

Na górze widać typ elementu i jego nazwa. W przykładowym zrzucie ekranu widać, że pozycja interface ma nazwę bypass.

Istnieją również przyciski poszczególnych poleceń: OK, Anuluj, Zastosuj, Usuń i Monitoruj (eng. Ok, Cancel, Apply, Remove and Torch). Mogą one się różnić w zależności od specyfikacji obranego elementu. Na przykład Monitoruj (eng. Torch) jest dostępne tylko dla interfejsów.

Przyciski akcji dla menu

  • Ok - zastosuj zmiany i wyjdż;
  • Cancel - wyjdż bez zapisywania zmian;
  • Apply - zastosuj zmiany i pozostań na tej stronie;
  • Remove - usuń wskazany element.

Pasek stanu podobnie jak w Winbox pokazuje aktualny stan aktualnej flagi (np. uruchomienie flagi). Szara flaga oznacza, że ​​interfejs obecnie jest nie aktywne. W przykładowym zrzucie ekranu widać, że flaga uruchomianie (eng. running) jest wypisana czarną czcionką a podrzędny (eng. slave) jest na szaro co oznacza, że ​​interfejs działa i nie jest interfejsem podrzędnym.

Lista właściwości jest podzielony na kilka sekcji, np. "Ogólne", "STP", "Status", "Traffic" (eng. "General", "STP", "Status", "Traffic"). W winbox owe sekcje znajdują się w osobnych zakładkach, ale Webfig wyświetla je wszystkie na jednej stronie dla danej sekcji. W zrzucie ekranu widać sekcje "General". Szare tło z szarymi znakami oznacza, że owe elementy ​są tylko do odczytu i konfiguracja ich nie jest możliwa.

Praca z plikami

Webfig umożliwia przenoszenie plików na router (eng. upload) bez potrzeby korzystania z uslugi FTP. W celu umieszczenia pliku na routerze otwieramy menu Plik (eng. Files), wybieramy przycisk Wybierz Plik (eng. Choose File), wskazujemy interesujący nas plik i czekamy kiedy plik zostanie przesłany na router.

Pliki rownież mogą być bezproblemowo pobrane z routera (eng. download) poprzez wybranie klawisza Pobierz (eng. Download) znajdującego się na prawo od nazwy pliku.

File:Webfig-download.png

Traffic Monitoring

Do zrobienia: {{{1}}}


[Powrót do menu strony]