modified on 27 lis 2009 at 09:05 ••• 5 025 views

Wyświetlanie napięcia zasilania dla urządzeń Mipsbe

Z MikroTik Wiki

Celem artykułu jest pokazanie jak można monitować napięcie zasilania routerów Mikrotk w The Dude. Mechanizm działa tylko na płytach z procesorem Mipbe 633 MHz (np. 433AH, 493AH, 450G)

Image:Mipsbe_volt_1.png

Najpierw musisz dowiedzieć się jaki jest numer oid napięcia. Można go uzyskać z menu /system health na każdej płycie wspomnianej powyżej

/system health print oid
 active-fan: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.9.0
 voltage: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.8.0

Tutaj jest translacja powyższego oid:

 iso.org.dod.internet.private.enterprises.mikrotik.mikrotikExperimentalModule.mtXRouterOs.mtxrHealth.8.0

W Dude stwórz nową funkcję. Swoją nazwałem mipsbe_voltage. Kod funkcji ma wyglądać tak:

oid("iso.org.dod.internet.private.enterprises.mikrotik.mikrotikExperimentalModule.mtXRouterOs.mtxrHealth.8.0")
/10

/10 na dole dzieli wartość przez 10, w przeciwnym razie wyświetlana będzie wartość 238 zamiast 23.8V.

Gdy będziesz mieć już funkcję zedytuj funkcję cpu_mem_disk i dodaj kod, aby wyświetlane było napięcie:

concatenate(
if(cpu_usage_available(), concatenate("cpu: ", cpu_usage(), "% "), ""),
if(mem_usage() > 0, concatenate("mem: ", round(mem_usage()), "% "), ""),
if(virtual_mem_usage() > 0, concatenate("virt: ", round(virtual_mem_usage()), "% "), ""),
if(mipsbe_voltage() > 0, concatenate("volt: ", (mipsbe_voltage()), "V "), ""),
if(hdd_usage() > 0, concatenate("disk: ", round(hdd_usage()), "% "), "")
)

Teraz napięcie powinno być wyświetlane razem z innymi parametrami urządzenia.

Mam nadzieję, że artykuł pomógł...

savagedavid