modified on 27 lis 2009 at 08:54 ••• 4 464 views

Wysyłanie powiadomień na Email

Z MikroTik Wiki

Jeśli chcesz otrzymywać informację, gdy coś ulegnie awarii musisz najpierw sprawdzić jak Dude wyświetla status urządzenia.

Tutaj jest kolejność:


1st: Włączone (Up) -> 2nd: Niestabilne (unstable) -> 3rd: Wyłączone (down)

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia, gdy coś wchodzi w stan niestabilny wybierz: up -> unstable

gdy chcesz otrzymywać powiadomienia, gdy coś zostanie wyłączone, zaznacz: unstable -> down

gdy chcesz wiedzieć, gdy coś zostanie włączone, zaznacz: down -> up

lub gdy chcesz otrzymać wiadomość, gdy coś przejdzie ze stanu niestabilnego do włączonego: unstable -> up

Ja chcę tylko wiedzieć, gdy coś zostaje wyłączone i ponownie włączone

Więc zaznaczam tylko:

unstable -> down

down -> up