modified on 17 sty 2008 at 23:36 ••• 5 907 views

Zarządzanie urządzeniami

Z MikroTik Wiki

Dodawanie urządzenia

Aby dodać urządzenie do mapy naciśnij na ikonę "+" i wybierz pozycję "Device". Następnie kliknij na mapie w miejscu, gdzie urządzenie ma się pojawić. Można także nacisnąć prawym przyciskiem myszy na wolnym obszarze mapy i wybrać pozycje "Add Device".

Image:Device1.jpg

Pojawi się okienko dodawania nowego obiektu "Add Device Wizard"

Image:Device2.jpg

Należy tu wpisać adres IP urządzenia (lub nazwę DNS). Można także podać login i hasło jeśli urządzenie je wykorzystuje. Pole "RouterOS" zaznaczamy, gdy dodawanym urządzeniem jest router z oprogramowaniem MikroTik, a "Use Secure Winbox Mode" pozwoli na bezpiecznie połączeniem WinBoxem.

Image:Device3.jpg

Teraz należy dodać usługi które będą monitorowane, lub wcisnąć przycisk "Discover" aby program sam je rozpoznał (może to potrwać kilka sekund). Następnie wciśnij przycisk "Finish" - nowy obiekt pojawi się na mapie:

Image:Device4.jpg


Tekst tłumaczony (z poprawkami) z Wiki MikroTik